[trans-oneshot][kaihun] ♔ bu bi bu

♔ {os} bu bi bu

fic
author: re_lla 

trans: shin

jongin x sehun | g | fluff

summary : jongin yêu sehun, và sehun (cũng) yêu mèo.

credit: link

t/n: fic đáng yêu quá thể, không dịch thấy thật tội lỗi :)))

HAVE AUTHOR’S PERMISSION. DO NOT TAKE OUT. 

“thôi mà, jongin ah~”

“không.”

“nhé ?”

“không, chỉ không.”

“sao lại không ?”

“vì không là không.”

“đi mà ?”

“không đời nào.”

“xin anh đấy ~”

“…”

“đi mừ ~ ..ừm.. thế còn.. em hứa mai sẽ không đi đâu hết, chỉ nằm ở nhà với anh thôi và cho anh ôm em bao nhiêu cũng được hết cả ngày luôn !”
“……….thật không ?”

Continue reading